A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Testo di canzone
Honor - Wiatr I Niepamięć


Innych mrok pogardy okryje
Jak oni sami w haniebnym milczeniu
Ołtarze pradawne ojców porzucili
Siebie,dzieci swoje i rasę
Na zatracenie skazując

Prochy wasze to już wiatr i niepamięć!
Condividi:

Email:
Blog:
Forum:

Traduzione
Honor - Wiatr I Niepamięć


Altro disprezzo oscurità coprirà
Come sono in vergognoso silenzio
Altari antichi padri abbandonati
Stessi, i loro figli e di razza
La distruzione della condanna

Le tue ceneri al vento e già dimenticato!
Condividi:

Email:
Blog:
Forum: