A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Sud Sound System - Dammene Ancora clip:

Testo di canzone
Sud Sound System - Dammene Ancora


(rit.)Dammene ancora te ddr'emozione ca me libera ntra' l'aria la gente la ole e lu dj a iddrha se ispira nu me fermare la musica stasira

(Don rico)Quannu parte ntra l'aria la musica, e potente energia ca se libera, nu se ite nu se tocca ma ete fisica percé ,te ne zicca e te ne porta te intra l'anima, comu sia ca ete la chiu' bella machina, a ddhu se chianta la gente ca se cotula, c'ète postu pe tutti c'ète n'infinita, te spaziu per ci tene sensibilità,a ddrha vibrazione cauta ca ete comu nà,forza irrefrenabile ca è comu sia ca,stae intra de tie te minte ddrha volontà,cu zumpi cu libertà sempre cu dignità.

(rit.)Dammene ancora te ddr'emozione ca me libera ntra' l'aria la gente la ole e lu dj a iddrha se ispira nu me fermare la musica stasira

(Terron fabio)Tie la sai ca nu pueti liare,ddrhu gustu e ddrha voglia ca ne face cantare, tie la sai ca nu pueti stutare ,stu fuecu stà musica e ci tene te dire,tie la sai ca nu pueti fermare,nu saccu te gente ca ene a ballare,moi uniti a quai l'imu dire la musica reggae nu pote murire, cu iddrha ieu mparu cu iddrha canuscu ,cu iddrha azzu cu iddrha me curcu,cu iddrha ieu ciocu cu iddrha su seriu,cu iddrha capiscu cu biciu chiu' chiaru,cu iddrha ieu fumu cu iddrha me stonu,le storie fiacche cu iddrha abbandonu,me serve te aiuto per la conoscenza,comu na fimmena nu pueti stare senza.(Nandu popu)Sta festa ete na tradizione intra la terra mia,ae tantu tiempu ca stu ritmu liberta ole troa ,comu li nonni nesci se turcianu culla pizzica,sapianu ca la malvagità se ince cu la musica,cantavanu le rime cu spezzanu catine,mescavanu la raggia cu l'amore e la passione,nui l'imu ereditata e proseguimu sta missione,moi tamme sulu reggae ca bruciamu ogni oppressione.

(rit.)Dammene ancora te ddr'emozione ca me libera ntra' l'aria la gente la ole e lu dj a iddrha se ispira nu me fermare la musica stasira

(Don rico)Oiu riamu finche cra matina,tutta la notte la musica continua,pe ci nu bole cu abbandona quiddrha ca è la sensazione,te la machina ca danza e camina,e ca ria sempre mprima mprima,ntra lu core te ogne persona, a ddhu cète la benzina quiddrha bona tuttu dduma nun inquina e nu se cunzuma,tutti amanu cu zumpanu cu ballanu e cu sentunu,le vibrazioni forti te intra l'animu,li vagnuni se rispettanu e li masculi e le fimmene,se cercanu se nzurtanu e se troanu,tutti olenu cu benenu e cu bitenu,tutti olenu cu benenu e cu provanu,tutti olenu cu benenu cu bitenu cu provanu,cu zumpanu cu ballanu cu punnanu e cu amanu,(Terron Fabio)lu rispettu ca riceve sta terra e dovutu in gran parte a stà storia ca te tanti anni continua e tanta gente avvicina,tutti sannu cebbè lu salentu e dde quistu suntu contentu,comu lu sule lu mare e lu ientu ognunu te nui porta nu ricordu intra fuecu.

(Grazie ad Alessandro per questo testo)
Condividi:

Email:
Blog:
Forum:TOP testi e traduzioni di canzoni di Sud Sound System:

Le Radici Della Violenza
Ene Cussì
Stu Core Pe Tie
Sciamu A Ballare
Chiedersi Come Mai
Dammene Ancora
Cerca Intra Lu Core
Me Basta Lu Sule
Le Radici Ca Tieni
Reggae Calypso
Long Time
Principe
Piano
Fuecu (Intra Sta Casa)
Vivi

Traduzione
Sud Sound System - Dammene Ancora


(Ret.) Give me more about yourself ddr'emozione me free ntra 'air people and the ole dj lu iddrha if it inspires me nu stop the music stasira

(Don Rico) Quannu part ntra air music, and powerful energy ca if free, if nu nu ite but if it touches ete physical percé, you'll Zicca you and carries you intra soul, and ac com ete the closed 'bella machina, to ddhu if Chianta people about whether cotula, c'ète postu eg all c'ète n'infinita, you spaziu for us tene sensitivity to vibration ddrha cautious about ete com Na, unstoppable force is about to be com ca , stae intra de minte ddrha tie you will, freedom always cu cu cu zumpi dignity.

(Ret.) Give me more about yourself ddr'emozione me free ntra 'air people and the ole dj lu iddrha if it inspires me nu stop the music stasira

(Terron Fabio) Tie the ca nu know pueti iar ddrhu Gustu and ddrha want to sing about it face, tie the know ca nu pueti stutare, stu Fuecu STA music and you say there chains, tie the know pueti stop ca nu, nu saccu you ca ene people to dance, moi joined the quai imu say reggae music nu pote murire, cu cu iddrha ieu mparu iddrha canuscu, cu cu iddrha Azure iddrha me curcumins, cu cu iddrha ieu ciocu iddrha of seriu, cu iddrha capiscu cu biciu chiu 'Chiaru, cu cu iddrha ieu fumu iddrha stonu me, the stories feeble cu iddrha abbandonu, I need you help for knowledge, com nu na fimmena pueti be without it. (Nandu populist) party's ete na tradition intra earth mine, a and ca Tantu tiempu study ritmu freedom troa ole, com grandparents nesci them if turcianu cradle pinch, sapianu ca cu ince if the evil music, rhymes cantavanu spezzanu Catine cu, cu mescavanu radiates the love and passion nui the imu is inherited and proseguimu mission, Tamme sulu reggae moi ca bruciamu each oppression.

(Ret.) Give me more about yourself ddr'emozione me free ntra 'air people and the ole dj lu iddrha if it inspires me nu stop the music stasira

(Don Rico) Oiu riamu until cra matina, the music continues throughout the night, there pe nu bole cu abandons quiddrha ca is the feeling, I'll dance and camina machine ca, ca ria and always mprima mprima, ntra te lu core ogne person , to ddhu Cête gasoline quiddrha bona tuttu dduma nu nun pollute and if cunzuma, all amanu zumpanu cu cu cu ballanu and sentunu, strong vibrations you the intra animu them vagnuni if ​​rispettanu them mascula and fimmene if cercanu if nzurtanu and if troanu, all olenu benenu and cu cu bitenu, all olenu benenu and cu cu provanu, all olenu benenu cu cu cu bitenu provanu, zumpanu cu cu cu ballanu punnanu and cu amanu, (Terron Fabio) ca lu rispettu earth receives is and dovutu largely STA story about you so many years and so many people still approaching, all Sannu cebbè lu Salentu and dde quistu suntu contentu, com sea and lu lu lu sule Ientu ognunu nu te nui door Ricordu intra Fuecu.

(Thanks to Alex for these lyrics)
Condividi:

Email:
Blog:
Forum: